Bản tin nhà nông

 

PHÂN BÒ

Phân bò thuộc dạng phân hữu cơ. Hợp chất hữu cơ dùng trong nông nghiệp, giúp tăng thêm độ màu mỡ cho đất bằng cách cung cấp thêm các chất hữu cơ và bổ dưỡng.

Phân bò và các dạng phân hữu cơ khác ( phân chuồng, phân bắc, phân xanh) hoại mục cho cây trồng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho con người và hạn chế được sự lây lan của một số bệnh hại nguy hiểm qua tàn dư thực vật.

Phân hữu cơ ( phân bò, …) một mặt cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng, mặt khác giúp cải thiện tính vật lý của đất, làm cho đất tơi xốp, thông thoáng, giữ ẩm tốt. Nhờ vậy cây hấp thụ dinh dưỡng trong đất thuận lợi, cho năng suất cao hơn.

Phân bò có tác dụng cải tạo đất rất tốt. Trong quá trình bón phân, đất sẽ được thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các vi sinh vật trong đất, giúp tăng năng suất cây trồng. Phân bò cũng góp một phần quan trọng trong việc tăng dinh dưỡng cho đất.

Việc sử dụng các loại phân bón hữu cơ như phân chuồng, phân xanh, phân ủ thay thế một phần phân hóa học để bón cho cây trồng, vừa giúp tăng năng suất cây trồng, đồng thời góp phần cải tạo đất, giải quyết được vấn đề rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường sinh thái rất tốt.